Adam Traczyk

Adam Traczyk

członek zarządu

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także nauki polityczne na Uniwersytecie w Bonn oraz studia latynoamerykańskie i północnoamerykańskie na Freie Universität w Berlinie. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz. Współzałożyciel i prezes Fundacji Global.Lab. W 2013 roku był stypendystą Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego Bundestagu, jest absolwentem XXIII Szkoły Liderów Politycznych.