Hubert Walczyński

Absolwent Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej i Filozofii Nauk Społecznych na London School of Economics. Zajmuje się filozofią nauki i edukacją.


hubert.walczynski@rownanie.org